Puheenjohtajan mietteitä vuoden alussa

btr

Vuosi vaihtui ja lähes huomaamatta olemme jo ohittaneet tammikuunkin. Uusi vuosi ja kevät lähtivät liikkeelle vauhdilla ja pääosin tutuissa uomissa. Kevättä kohti mennään ja päivän pitenemisen voi jo havaita selvästi.

Vuoden lopussa käytiin työpaikoilla palkankorotuksista järjestelyvaraneuvottelujen merkeissä. Luottamusmiehet ovat saaneet neuvottelut nyt päätöksiin ja osalle opettajia on tullut tai on tulossa korotuksia työnantajan kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Määrät ja kohdennukset vaihtelevat, mutta pitkän nollalinjan jälkeen korotuksia eri muodoissa on nykyisellä sopimuskaudella myös onneksi opettajille saatu.

Paikallisesti ovat luottamusmiehet olleet järjestelyvaraeriä neuvottelemassa. Työhönsä luottamusmiehet tarvitsevat vahvan jäsenistön tuen. Tämä tuki tulee ensi sijassa eri yhdistyksistä. Paikallisyhdistyksillä ja opettajayhdistyksillä on oma roolinsa, mutta entistä enemmän tarvitaan myös työnantajakohtaisia yhdistyksiä, joilla on suora ja toimiva yhteys luottamusmiehiin. Tätä mallia meidän pitää edelleen rakentaa ja vahvistaa. Tulevaisuudessa tullaan entistä enemmän neuvottelemaan monista ja vaikeistakin asioista työnantajan kanssa paikallisesti. Jatkossakin keskustason neuvotteluillakin on toki keskeinen rooli ja työehtosopimukset neuvotellaan Helsingissä. On hienoa, että Etelä-Savossa on käynnissä useampia neuvotteluja työnantajakohtaisten yhdistysten muodostamiseksi. Hyvä niin. 

Opettajan vaalikevät on vilkas. Kuten hyvin tiedämme, ovat eduskuntavaalit huhtikuun alussa. Koulutukseen lupaavat puolueet ja kansanedustajaehdokkaat panostaa. Ollaan nyt tarkkoina oman äänemme antamisessa. Kysellään ja kuunnellaan ehdokkaita ja tehdään sitten vaaliuurnilla viisaita valintoja. Eikä sitten unohdeta meille annettuja lupauksia vaalien jälkeenkään. Tulevan eduskunnan ja hallituksen käsissä on myös koulutuksen tulevaisuus. Vanhoja ei paljon pitäisi muistella, mutta viimeisten hallitusten koulutusta kuristava tie on nyt toivottavasti kuljettu loppuun.

Toiset tärkeät vaalit ovat työpaikkojen luottamusmiesvaalit. Kevään aikana pidetään nämäkin tärkeät vaalit. Elokuussa alkaa monilla työpaikoilla uusi luottamusmieskausi ja hyviä ehdokkaita taas tarvitaan niin pääluottamusmiehiksi, kuin luottamusmiehiksikin. Tehtävä on mielenkiintoinen, mutta toki myös haastava ja vaativa. Tarvitaan kiinnostusta hoitaa isomman porukan yhteisiä asioita Tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja neuvottelutaitoa. Tukena ovat OAJ asiantuntijat valtakunnan ja Etelä-Savon tasolla. Uransa alussa oleville luottamusmiehille on myös OAJ:n toimesta koulutusta, joten uimataitoa opetallaan ennen syvään päähän menoa. Myös moni jo nyt luottamusmiehenä toimiva pohtii halukkuuttaan jatkokaudelle. Toivottavasti moni pätevä konkari asettuu ehdolle. Käykää jäsenet kertomassa nykyiselle luottamusmiehelle, jos toivotte hänen asettuvan ehdolle. Ja etsitään uusia innokkaista ehdokkaita mukaan.   

Tammikuun 24. päivä vietettiin kautta aikojen ensimmäistä maailman koulutuksen päivää. Tämä YK:n yleiskokouksen hyväksymä merkkipäivä kertoo meille, että koulutusta arvostetaan maailmalaajuisesti. Koulutus onkin paras keino edistää rauhaa, tasa-arvoa sekä demokratiaa ja poistaa globaaleja ongelmia laajemminkin.

Pakkanen paukkuu ja lumikerros vain kasvaa. Kevättä kohti kuitenkin mennään ja nautitaan nyt talvesta.  

Hyvää alkanutta kevättä

Jorma Flinkman

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan mietteitä kouluvuoden alussa

 

Kouluvuosi on käynnistynyt osin vanhoin tutuin kuvioin, mutta kuten totuttua, on myös monenlaisia muutoksia tapahtunut ja tapahtumassa laajasti koko koulutusrintamalla. Nämä näkyvät luonnollisesti toiminnassamme täällä Etelä-Savossakin.

Uusi varhaiskasvatuslaki astui syyskuun alussa voimaan. Nyt seurataan sitä, kuinka lain velvoitteet käytännössä toteutuvat.

Peruskoulumaailmassa puhuttaa mm. vuosityöaikakokeilu. Etelä-Savossa ei kokeilukouluja ole. Kokeilut ovat aiheuttaneet vilkasta keskustelua erityisesti sosiaalisessa mediassa. Mielipiteitä on paljon ja varmasti myös hyviä perusteluja niille. Odotetaan nyt kuitenkin kokeilujen tuloksia kaikessa rauhassa ja tehdään sitten päätelmiä tuloksista. Koulujen työrauha ja haasteelliset oppilaat on puhututtanut myös ja aiheesta keskustelu jatkuu varmasti tästä tärkeästä aiheesta.

Lukion rahoitus on puhututtanut jo pitkään. Valtionrahoitus ei vastaa kustannuksia. Lisäleikkauksia ei tule, mutta keskustelua rahoituksen uudistamiseksi tulee jatkaa. Uusi lukiolaki hyväskyttiin kesäkuussa ja nyt lakiin liittyvät asetukset ovat työn alla.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi kaikissa muodoissaan vaikuttaa nyt ammatillisissa oppilaitoksissa. Kaikkien muutosten yksityiskohtaiset vaikutukset eivät vielä edes näy arjessa. Resurssileikkaukset, uusi HOKS menettely ja jatkuva sisäänotto ovat kuitenkin muuttaneet opettajien arkea jo nyt paljon. OAJ:n Amiskierros tapahtumassa Mikkelissä 4.9.2018 nämäkin teemat olivat keskusteluissa mukana.

Ammatillinen koulutus on osaltaan paljon vartijana. Monilla aloilla on nyt havaittu osaajapulaa ja vastuu osaajien kouluttamisesta on ensi sijassa ammatillisilla oppilaitoksilla ja ammattikorkeakouluilla. Oppilaitoksilla on oltava riittävät toiminataedellytykset, jotta osaavaa työvoimaa saadaan sitä tarvitseville aloille ja yrityksille jatkossakin. Maakunnan elinvoimaisuuden ja tulevaisuuden kannalta tämä on erittäin tärkeää.

Ensi keväänä on jälleen eduskuntavaalien aika ja tulevat vaalit ovat luonnollisesti myös koulutusvaalit. Koulutukseen liittyvät teemat tulevat varmasti olemaan vahvasti esillä. Seuraamme eri tasoillaan tarkasti puolueiden ja yksittäisten ehdokkaiden koulutuskannanottoja. Suomalaisen hyvän koulutuksen ja sivistyksen turvaaminen on kriittinen menestystekijämme myös tulevaisuudessa ja kansanedustajat paljon vartijoina tässäkin asiassa. Eduskuntavaaleihin liittyvistä alueellisista tapahtumista tiedotamme keväällä.

Teemme työtämme suurella sydämellä ja voimme olla varmoja, että tällä työllä on kauaskantoinen merkitys. Iloitaan siis onnistumisista ja pidetään huolta itsestämme ja työtovereistamme.

Hyvää syksyä kouluihin ja koteihin

Jorma Flinkman

Puheenjohtaja

Kohti kesää ja uutta alkua

Tänä vuonna kesä tuntuu alkaneen jo toukokuussa. Lukuvuosi on päättymässä ja on hetki katsella hieman taaksepäin ja samalla myös eteenpäin.

Kesän lomakausi alkaa. Loman olemme varmasti ansainneet. Äärimmäisen tärkeä työmme on monesti hyvin antoisaa ja teemme sitä suurella sydämellä iloisin mielin. Mutta se on myös monesti rasittavaa niin henkisesti, kuin fyysisestikin.

Tämän valitettavasti vahvistaa myös toukokuun puolivälissä OAJ:n julkaisema Opetusalan työolobarometri 2017. ”Työn ilo, työstä innostuminen ja työtyytyväisyys eivät enää vuonna 2017 kannatelleet opettajien ja esimiesten hyvinvointia. Kuormitustekijöitä on liikaa eikä yhteistyö toimi samalla tavalla kuin aiemmin. Työaika ei riitä tehtäviin.” Näitä ja monia muita ongelmia olemme työssämme kohdanneet kuluneen lukuvuoden aikana. Toivottavasti tämän barometrin ja muiden samansuuntaisten tutkimusten tuloksia tarkastellaan vakavasti ja tulevaisuudessa saisimme tilanteen kääntymään parempaan suuntaan. Pallo on päättäjillä.

Kevään työmarkkinaneuvottelut olivat keskimääräistä vaikeammat ja lakkoasettakin käytettiin osassa opetus- ja kasvatusalan neuvotteluja. Saavutettuja tuloksia jokainen meistä arvioi itse. Varmasti joissain kohdin onnistuttiin, mutta työtä seuraavillekin kierroksille ja nykyiselle sopimuskaudelle jäi.

Myös lainsäädäntörintamalla on liikettä. Varhaiskasvatuslakia ja lukiolakia uudistetaan ja ne ovat aiheuttaneet kovasti keskustelua eri osapuolissa. Uudistukset ovat tarpeen ja on syytä muistaa miksi niitä tehdään. Lasten ja nuorten oppimisen ja osaamisen kehittäminen turvallisessa ympäristössä osaavien aikuisten ohjaamina on mielestäni keskeisin lähtökohta.

OAJ:n valtuustovaalit pidettiin maaliskuussa ja uusi valtuusto aloitti juuri työnsä. Etelä-Savosta valtuustossa ovat Maarit Eronen-Raivio Savonlinnasta ja Mikko Siitonen Mikkelistä. Tsemppiä heille tärkeässä tehtävässä.

Kesän jälkeen palaamme jälleen työhön. Syksyllä edessä on jälleen monia haasteita. Useat aloittavat uuden kouluvuoden väistötiloissa. Koulu- ja päiväkotiremontteja ja uudishankkeita on useissa kunnissa. Toivottavasti tilat saadaan terveelliseen ja turvalliseen kuntoon mahdollisimman nopeasti.

Syksyllä ammatillisen koulutuksen reformin muutokset tulevat käytäntöön koko laajuudessaan. Opettajat ja muu henkilökunta ovat monella tapaa uusien haasteiden edessä, vaikka reformin vaikutuksiin on jo osin ehditty tutustuakin. Monia asioita täytyy ajatella uudella tavalla. Ulos laatikosta siis – niin ajatuksin kuin teoinkin.

Mutta nyt ei vielä liika pohdita syksyä. Nautitaan kesästä ja ladataan akkuja.

Hyvää kesää kaikille!

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

Hyvää alkanutta vuotta!

Uusi vuosi ja uudet kujeet. Näinhän sanonta kuuluu. Opetus- ja kasvatusrintamalla olemme tottuneet muutoksiin ja erilaisiin uudistuksiin. Tämäkään vuodenvaihde ja alkanut vuosi ei siis aikaisemmista vuosista juurikaan poikkea. Lait ja asetukset muuttuvat, reformit ja resurssit puhuttavat. Työtä tehdään tutuissa oppimisympäristöissä, mutta myös uusituissa tai väliaikaisissa tiloissa. Perustyön ohessa on ratkottava erilaisia ylimääräisiä ongelmia.

Työehtosopimukset ovat katkolla tammikuun lopussa. Neuvotteluiden etenemisestä tulee tietoa niiden edetessä eri välineiden kautta. Kannattaa seurata aktiivisesti eri kanavia.

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys koostuu jäsenistä ja toimii jäseniään varten. Kerromme toiminnastamme ja tulevan vuoden tilaisuuksista ensi sijassa verkkosivujen ja Facebookin kautta. Ja kun kysyttävää tai kommentoitavaa on, niin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tai muihin aktiivitoimijoihin (alueasiamies, muut hallituksen jäsenet). Viedään asioita yhdessä eteenpäin.

Aloitin nyt vuoden alussa uutena alueyhdistyksen puheenjohtajana. Tehtävä on mielenkiintoinen ja varmasti tuo omat haasteensakin. Odotan haasteita innolla, mutta toki myös pienellä jännityksellä. Minulla on onneksi tukenani iso joukko osaajia alueyhdistyksessä ja OAJ:n eri verkostoissa. Otetaan siis haasteet vastaan, katsotaan mitä tarvitsee tehdä ja toimitaan sen mukaisesti jäsenistön parhaaksi.

 

Reipasta ja terveellistä vuodenalkua kaikille

 

Jorma Flinkman

puheenjohtaja

Kiitokset yhteisestä tekemisestä

Olen toiminut vuosia alueyhdistyksien erilaisissa tehtävissä. Aluksi varapuheenjohtajana ja OAO -jaoksen vetäjänä, nyt pari vuotta puheenjohtajana. Toiminta on aikanani hionut muotojaan ja se on hyvä, koska toimintaa on kehitettävä.  

 

Minusta on ollut erityisen hyvää, että tekijöitä ja vastuunottajia on löytynyt aina oikeisiin tehtäviin. Myös yhteinen opettajuus on lähtenyt hienosti toimimaan. On hienoa, että koko opettajaperhe soutaa samaan suuntaan tai puhaltaa yhteiseen hiileen. 

 

Myös järjestötoiminta on muuttunut ja muuttuu edelleen. Meidän on tehtävä yhä enemmän yhteistyötä työnantajien ja eri vaikuttajien kanssa. Verkostoituminen on tärkeää niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Opettajien on oltava näkyvillä ja mukana sekä osallistuttava. Silloin voimme myös vaikuttaa paremmin työhömme ja meidän jokaisen hyvinvointiimme. Opettajan jaksaminen ja hyvinvointi tulevatkin yhä enemmän merkityksellisiksi. Kun me kaikki vain muistaisimme pitää itsestämme hyvää huolta, jaksaisimme työssämmekin paremmin. Kun itse voit hyvin, kanssaihmisetkin voivat voida paremmin. Siis pidä itsestäsi huolta. 

 

Minulla tehtävä OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksien puheenjohtajana on ollut erityisen mieluisa ja mukava. Toki joskus tehtävät ovat olleet myös lähellä epämukavuusrajaa, mutta niinhän sen pitää ollakin. Silti olen viihtynyt tehtävässäni ja siitä kiitos kuuluu kaikille toiminnassa mukana olleille. Nyt ajatuksenani on nauttia elämästä ja tehdä lähinnä sitä, mikä tuntuu mukavalta. Muistan teidät vielä pitkälle tulevaisuuteen.   

 

Toivotan teille kaikille lämpimästi hyviä ja hienoja kasvatuksen että koulutuksen parissa tulevia työpäiviä. Muistakaa nauttia myös työtehtävistänne. Opiskelijamme ja kasvatettavamme antavat vilpittömän palautteen.  

 

Ari Lybeck 

 

 

Kesän kynnyksellä

Kulunut vuosi on ollut meille opettajille todellinen muutosten vuosi. On tapahtunut paljon asioita niin positiivisia, kuin negatiivisiakin.

Kuntavaalit on käyty. OAJ panosti kuntavaaleihin nyt erikoisen voimakkaasti ja syystä. Valtakunnallisesti valtuustoihin valittiin 708 OAJ:n jäsentä. Myös me alueyhdistyksenä olimme mukana kampanjassa ja tulostakin syntyi. Hyvä niin, koska koulutuksen laatu ja pitkälti myös sen määrä on kuntapäättäjien ratkaistavissa. Paikallisten päättäjien käsissä on oman kunnan lasten ja nuorten tulevaisuus. Kunnat vastaavat pääosin myös lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja tätä kautta ne ovat myös vastuussa nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksista.

Nyt on aika vaikuttaa niin paikallisesti, kuin alueellisestikin. Nyt kannattaa rakentaa suhteita uusien kuntapäättäjien kanssa ja ottaa yhteyttä tuleviin sivistyslautakuntiin tai valiokuntiin. Verkostoitumista voitaisiin edistää kutsuvierastilaisuuksilla, yhteistyökahveilla ja säännöllisillä tapaamisilla. Vaikuttamiseen suora henkilökohtainen kontakti tuottaa myös usein hyviä tuloksia.

OAJ kehottaakin kaikkia kuntia laatimaan tavoitteisiin sitouttavan kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman, joka olisi voimassa koko alkavan valtuustokauden. Opettajataustaiset valtuutetut ovat tässä tärkeässä roolissa ja heidän tulisi olla aloitteellisia. Vuorovaikutteisuus ja verkostoituminen ovat nykypäivää ja sillä voi saada oikeita tuloksia aikaiseksi.

Vuosityöaikaa päästään kokeilemaan jo tänä vuonna alueellamme, kun Esedun kanssa tehty sopimus on allekirjoitettu. Kokeilu alkaa 1.8.2017 ja odottelemme mielenkiinnolla sitä miten opettajat suhtautuvat uuteen työaikamalliin ja miten kokeilu ylipäätään edistyy. Uskon, että se antaa mahdollisuuden toteuttaa ammatillinen koulutus reformin tavoitteiden mukaisesti. Tosin reformin toteutumisen uhkana on vielä paljon tummia pilviä, jotka voivat vesittää toteutumisen.

Ammatillisen koulutuksen reformi on puhututtanut ja aiheuttanut voimakasta keskustelua, mutta se on yhteiskunnalle välttämätön. Sen tavoitteet ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistumisesta, osaamisperustaisuudesta, asiakaslähtöisyydestä ja jatko-opintokelpoisuuden säilyttämisestä ovat kannatettavia.

Hallitus on nyt keväällä antanut lakiesityksensä ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnalle. OAJ:n tärkein tavoite on kirjattu esitykseen. Opiskelijaa arvioi jatkossakin ensisijaisesti opettaja. Esityksessä turvataan opiskelijalle oikeus tarvitsemaansa opettajan antamaan opetukseen, arviointiin ja opinto-ohjaukseen. Nämä kaikki ovat syrjäytymisen ja keskeyttämisen ehkäisemisen näkökulmasta välttämättömiä ja perusteltuja.

Nuorten syrjäytyminen onkin päivän polttava asia. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle todella paljon. OAJ on esittänyt uudeksi tukimuodoksi tukiopinto-ohjausta. Sillä voitaisiin paremmin varmistaa nuorten siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle, koska nuori voisi saada henkilökohtaista ohjausta ammatillisen oppilaitoksen tai lukion ensimmäisen vuoden loppuun asti. 10-luokat voisivat auttaa myös tässä tilanteessa ja OAJ liittäisikin 10-luokat joko ammatillisten oppilaitosten tai lukioiden yhteyteen. Toivottavasti näitä uusia keinoja mahdollistetaan ja otetaan käyttöön.

Usko siihen, että pystymme tuottamaan koulutettuja ammattinsa osaavia tekijöitä kaikille koulutuksen tasoille. Tarvitaan osaamista tekijästä tohtoriin ja niihin tarpeisiin vain hyvällä ja laadukkaalla koulutuksella on mahdollisuus vastata.

Nyt odottelemme kesää ja ansaittua kesälomaa. Levätkää, virkistäytykää, ladatkaa akkujanne ja muistakaa pitää itsestänne hyvää huolta.

Hyvää kesää!

Ari Lybeck
OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen puheenjohtaja

Ajankohtaista kevätpäivän pidetessä

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilut alkavat 1.8.2017. Etelä-Savossa sopimus saatiin aikaiseksi Etelä-Savon koulutus Oy:n kanssa. Hyvä niin. Nyt on hyvä katsoa, miten järjestelmä lähtee toimimaan. Se edellyttää hyvää yhteistyötä tekijöiden ja koulutuksen järjestäjän välillä. Siihen näyttäisi myös olevan hyvät mahdollisuudet. Kokeilusopimus ja siihen kuuluvat liitteet ovat luettavissa OAJ:n jäsensivuilla kohdassa Ammatillinen reformi.

Perusopetuksen puolella vuosityöaikakokeilu kariutui neuvotteluihin, joten ainakaan 1.8.2017 vuosityöaikakokeilua ei päästä kokeilemaan.

Paikallista sopimista edistetään järjestön taholta ja kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen edistämistä koskeva ohjeistus. Ohjeistuksesta huolimatta JUKOn peruslinjaukset säilyvät ennallaan. Puheenjohtajamme Olli Luukkaisen mielestä JUKO ei tee sellaisia paikallisia säästösopimuksia, joilla leikataan kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden ansiotasoa.

1.2.2017 kilpailukyky sopimuksen myötä tuli monella sopimusalalla voimaan työajan pidennys. Opettajien työajan pidennys on sovittu käytettäväksi muuhun kuin opetustyöhön.

Ammatillinen koulutus on koko yhteiskuntaan vaikuttavan merkittävän muutoksen edessä.

Opiskelijan arviointi on kokemassa hälyttävän muutoksen, mikäli lakiluonnosta ei muuteta ennen kuin se annetaan eduskunnalle. Arviointi on yksi opettajan keskeisimpiä työtehtäviä ja se ei saa luisua opettajan käsistä. Nykyisin lopullisen arvosanan opiskelijalle antaa opettaja tai opettaja yhdessä työelämän edustajan kanssa. Näin on oltava jatkossakin.

Ammatillisella koulutuksella on nykyisin vertailukelpoinen väylä yliopisto-opintoihin ja se hyvä niin. Monet nuoret ovat peruskoulussa ”kyllästyneet lukemiseen ja pänttäämiseen” ja haluavat elämälleen aktiivista toimintaa. Kun ikä karttuu, voi jatko-opiskelu tuntua ajankohtaiselta ja mielekkäältä. Silloin tarvitaan matemaattisia, kielellisiä ja viestinnällisiä taitoja, joilla voidaan pärjätä vaikka yliopistossa. Erityisen tärkeää on pitää kiinni yleisestä jatko-opinto-oikeudesta.

Vaikuttamisen kannalta kevät on erityisen tärkeää kasvatuksen näkökulmasta. Kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat kuntien ydintehtäviä. Vastaisuudessa yli puolet kuntien tehtävistä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita. Opettajana ja kasvattajana muista äänestää opetuksen kannattajia. Käy tutustumassa OAJ:n sivuilla ääni opetukselle.fi sivustoon.

Hyvää kevättä toivotellen!

Ari Lybeck

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen puheenjohtaja

Opetusalan matalapaine lisääntyy

Opettajan työtyytyväisyys on aiempaan verrattuna hieman heikentynyt. Se osoittaa alan hyvinvoinnille laskua ja ei ole hyvä merkki alan kehitykselle. Työtyytyväisyyden parantamiseksi OAJ esittääkin opetusalalle hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmaa, jolla voitaisiin varmistaa työtekijöiden hyvinvointi tulevaisuudessa.

Työhyvinvointi muodostuu useammasta osatekijästä. Ne ovat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointi vaikuttaa myös työssäjaksamiseen. Hyvinvoiva opettaja opettaa ja ohjaa innostuneesti sekä sitoutuu työhönsä. On todettu, että työhyvinvointi vähentää myös sairauspoissaoloja.

OAJ:n työoloparometrissä opetusalalla toimivien esimiesten ja opettajien työstressi todettiin olevan huolestuttavalla tasolla. Alalla toimivista kolmasosa kokee erittäin tai melko usein työn aiheuttamaa stressiä. Pieni stressi voi jopa parantaa tuloksia, mutta jos korkea stressitaso kaivertamaan mieltä jatkuvasti, seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Jatkuva muutos ja työpaikan epävarmuus lisäävät opetusalalla toimivien stressitasoa.

Työolobarometrissä todettiin edelleen, etteivät työt opetusalalla jakaudu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Opetusalalla esimiehet eivät myöskään kohtele työntekijöitä yhtä tasapuolisesti kuin muilla aloilla. Lisaksi työyhteisöjen yhteisistä pelisäännoistä sovitaan opetusalalla harvemmin kuin muilla aloilla. Miksi näin, kun työhyvinvointi tehdään yhdessä?

Molemmat osapuolet joutuvat ottamaan asiassa vastuuta. Työnantaja on vastuussa osaltaan työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijällä on myös vastuu omasta työkyvystään ja ammatillisesta osaamisestaan. Jokainen meistä voi vaikuttaa myös työpaikan myönteiseen ilmapiiriin ja sen me tiedämme ja osaamme hyvin miten helposti työilmapiiri huononee.

On myös todettu, että työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito. Nämä kaikki tehdään yhdessä. Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille.

Opetusalalla tarvitaan nyt yhteistä tekemistä. On istuttava samassa pöydässä, keskusteltava ja mietittävä hyvässä hengessä ratkaisuja jatkuviin muutoksiin, tiukkeneviin resursseihin ja käytännön ongelmiin. Yhteisellä opetuksen asialla ollaan.

 

Ari Lybeck
OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen puheenjohtaja

 

Taustaa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n työolobarometri toteutettiin marraskuussa 2015 nyt toista kertaa.

Barometri lähetettiin jäsenkyselynä niille OAJ:n ja Finlands Svenska Lararforbund FSL:n jäsenille, jotka eivät toimi ammattiliiton luottamushenkilöinä sekä Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry:n jäsenille. Barometriin sisältyy Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö ParTy -kysely.

Lue lisää Työolobarometrista →oaj.fi.

Isosti yhdessä! Kukaan ei ole nolla -haastekampanja

Hyvät opettajat!

Tässä hieman tietoa Isosti yhdessä! Kukaan ei ole nolla -haastekampanjaan liittyen.

Tässä haastekampanjassa on kyse yhdessä tekemisestä, sen tärkeydestä, vaikuttavuudesta ja merkityksestä kiusaamisen ehkäisyssä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on haastekampanjan suojelija.

Seuratkaa www.oaj.fi  -sivulla Isosti yhdessä! -haastekampanjan sivustoa, siellä on tarkempaa ohjeistusta kaikille.

Haastekampanja starttaa 22.8. jolloin www.oaj.fi sivulta löytyy kilpailuohje ja -lomake. Kilpailuaika on 30.11. saakka. Palkitseminen tapahtuu Educa 2017 avajaisissa. 

Ohjeistusta

 • haastekampanjan ideana on innostaa yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen – kaikki mukaan
 • yksin ei tarvitse toteuttaa, vaan mukaan voi haastaa toisen luokan, päiväkodin, jonkin muun kouluasteen, työnantajan, vanhemmat mitä ikinä keksittekään
 • lopputulos työlle voi olla kertomus, kuvallinen tuote, tarina, näytelmä, laulu, tanssi – vain taivas on rajana luovuudessanne
 • kilpailuun osallistutaan kuvaamalla sanallisesti tämä tekeminen ja prosessi, oaj.fi → Isosti yhdessä! → lomakkeelle. Yhdessä tekeminen on oleellista ja sen toteutuksen kertominen, miten kaikki alkoi, ketkä kaikki olivat osallisina, miten työ edistyi, koitteko tekemisen riemua, miten se ilmeni, jäikö prosessin jälkeen jotain elämään arkeenne
 • Ottakaa yhteyttä omaan alueyhdistykseenne: Vakuutusyhtiö Turva on mukana haastekampanjassa alueyhdistysten kautta. Alueyhdistyksiä ohjeistetaan tästä erikseen tiedotteella.

Haastekampanjassa jaettavat huomionosoitukset

 • Vakuutusyhtiö Turva tukee koulujen, oppilaitosten tai päiväkotien harrastustoimintaa
 • OAJ:n palkintona seinäjokelaisten Kukaan ei ole nolla –esitys. Kolme esitystä (soveltuu parhaiten esiopetukseen ja 1 -6- luokille)
 • Mahdollisia muita huomion osoituksia

Sarjat: kaikki kasvatus- ja koulutustahot

 • varhaiskasvatus
 • peruskoulu luokat 1 -6
 • peruskoulut luokat 7 -9
 • toinen aste, lukio ja ammatillinen koulutus
 • korkea-aste
 • taiteen perusopinnot
 • vapaa sivistystyö

Kaikki mukaan tekemään yhdessä isosti hyvää!

Isosti yhdessä – kukaan ei ole nolla!

JOKU ROTI! — NYT!

OAJ:n Joku roti! -kampanja haastaa opettajat ja koulutuksenjärjestäjät arvioimaan mitä opettajan työhön kuuluu. Opetustyön lisäksi opettajan pitää olla myös talonmies, terveydenhoitaja, siivooja, sosiaalityöntekijä…. Vai pitääkö? Mitkä ovat sellaisia tehtäviä, jotka todellisuudessa kuuluvat opettajan tehtäviin ja mitkä eivät?

Jäikö epäselväksi, että mikä ihmeen Joku roti!? Katso asiaan liittyvä video täältä.