OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys ry

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys ry on toiminut vuoden 2011 alusta opettajien aseman, arvostuksen ja tehokkaan edunvalvonnan edistämiseksi alueellaan. Alueyhdistyksen tavoitteena on koota kaikki Etelä-Savon alueen opettajaryhmät yhteiseksi alueelliseksi vaikuttajatahoksi ja tukea sekä kehittää yhteistyötä ja yhteenkuuluvaisuutta eri opettajaryhmien välillä.

Alueyhdistyksen tehtävänä on myös vaikuttaa maakunnalliseen päätöksentekoon, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa