Opetusalan matalapaine lisääntyy

Opettajan työtyytyväisyys on aiempaan verrattuna hieman heikentynyt. Se osoittaa alan hyvinvoinnille laskua ja ei ole hyvä merkki alan kehitykselle. Työtyytyväisyyden parantamiseksi OAJ esittääkin opetusalalle hyvinvointi- ja turvallisuusohjelmaa, jolla voitaisiin varmistaa työtekijöiden hyvinvointi tulevaisuudessa.

Työhyvinvointi muodostuu useammasta osatekijästä. Ne ovat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointi vaikuttaa myös työssäjaksamiseen. Hyvinvoiva opettaja opettaa ja ohjaa innostuneesti sekä sitoutuu työhönsä. On todettu, että työhyvinvointi vähentää myös sairauspoissaoloja.

OAJ:n työoloparometrissä opetusalalla toimivien esimiesten ja opettajien työstressi todettiin olevan huolestuttavalla tasolla. Alalla toimivista kolmasosa kokee erittäin tai melko usein työn aiheuttamaa stressiä. Pieni stressi voi jopa parantaa tuloksia, mutta jos korkea stressitaso kaivertamaan mieltä jatkuvasti, seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Jatkuva muutos ja työpaikan epävarmuus lisäävät opetusalalla toimivien stressitasoa.

Työolobarometrissä todettiin edelleen, etteivät työt opetusalalla jakaudu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Opetusalalla esimiehet eivät myöskään kohtele työntekijöitä yhtä tasapuolisesti kuin muilla aloilla. Lisaksi työyhteisöjen yhteisistä pelisäännoistä sovitaan opetusalalla harvemmin kuin muilla aloilla. Miksi näin, kun työhyvinvointi tehdään yhdessä?

Molemmat osapuolet joutuvat ottamaan asiassa vastuuta. Työnantaja on vastuussa osaltaan työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijällä on myös vastuu omasta työkyvystään ja ammatillisesta osaamisestaan. Jokainen meistä voi vaikuttaa myös työpaikan myönteiseen ilmapiiriin ja sen me tiedämme ja osaamme hyvin miten helposti työilmapiiri huononee.

On myös todettu, että työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito. Nämä kaikki tehdään yhdessä. Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille.

Opetusalalla tarvitaan nyt yhteistä tekemistä. On istuttava samassa pöydässä, keskusteltava ja mietittävä hyvässä hengessä ratkaisuja jatkuviin muutoksiin, tiukkeneviin resursseihin ja käytännön ongelmiin. Yhteisellä opetuksen asialla ollaan.

 

Ari Lybeck
OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen puheenjohtaja

 

Taustaa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n työolobarometri toteutettiin marraskuussa 2015 nyt toista kertaa.

Barometri lähetettiin jäsenkyselynä niille OAJ:n ja Finlands Svenska Lararforbund FSL:n jäsenille, jotka eivät toimi ammattiliiton luottamushenkilöinä sekä Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry:n jäsenille. Barometriin sisältyy Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö ParTy -kysely.

Lue lisää Työolobarometrista →oaj.fi.