Ajankohtaista kevätpäivän pidetessä

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilut alkavat 1.8.2017. Etelä-Savossa sopimus saatiin aikaiseksi Etelä-Savon koulutus Oy:n kanssa. Hyvä niin. Nyt on hyvä katsoa, miten järjestelmä lähtee toimimaan. Se edellyttää hyvää yhteistyötä tekijöiden ja koulutuksen järjestäjän välillä. Siihen näyttäisi myös olevan hyvät mahdollisuudet. Kokeilusopimus ja siihen kuuluvat liitteet ovat luettavissa OAJ:n jäsensivuilla kohdassa Ammatillinen reformi.

Perusopetuksen puolella vuosityöaikakokeilu kariutui neuvotteluihin, joten ainakaan 1.8.2017 vuosityöaikakokeilua ei päästä kokeilemaan.

Paikallista sopimista edistetään järjestön taholta ja kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen edistämistä koskeva ohjeistus. Ohjeistuksesta huolimatta JUKOn peruslinjaukset säilyvät ennallaan. Puheenjohtajamme Olli Luukkaisen mielestä JUKO ei tee sellaisia paikallisia säästösopimuksia, joilla leikataan kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden ansiotasoa.

1.2.2017 kilpailukyky sopimuksen myötä tuli monella sopimusalalla voimaan työajan pidennys. Opettajien työajan pidennys on sovittu käytettäväksi muuhun kuin opetustyöhön.

Ammatillinen koulutus on koko yhteiskuntaan vaikuttavan merkittävän muutoksen edessä.

Opiskelijan arviointi on kokemassa hälyttävän muutoksen, mikäli lakiluonnosta ei muuteta ennen kuin se annetaan eduskunnalle. Arviointi on yksi opettajan keskeisimpiä työtehtäviä ja se ei saa luisua opettajan käsistä. Nykyisin lopullisen arvosanan opiskelijalle antaa opettaja tai opettaja yhdessä työelämän edustajan kanssa. Näin on oltava jatkossakin.

Ammatillisella koulutuksella on nykyisin vertailukelpoinen väylä yliopisto-opintoihin ja se hyvä niin. Monet nuoret ovat peruskoulussa ”kyllästyneet lukemiseen ja pänttäämiseen” ja haluavat elämälleen aktiivista toimintaa. Kun ikä karttuu, voi jatko-opiskelu tuntua ajankohtaiselta ja mielekkäältä. Silloin tarvitaan matemaattisia, kielellisiä ja viestinnällisiä taitoja, joilla voidaan pärjätä vaikka yliopistossa. Erityisen tärkeää on pitää kiinni yleisestä jatko-opinto-oikeudesta.

Vaikuttamisen kannalta kevät on erityisen tärkeää kasvatuksen näkökulmasta. Kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat kuntien ydintehtäviä. Vastaisuudessa yli puolet kuntien tehtävistä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita. Opettajana ja kasvattajana muista äänestää opetuksen kannattajia. Käy tutustumassa OAJ:n sivuilla ääni opetukselle.fi sivustoon.

Hyvää kevättä toivotellen!

Ari Lybeck

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen puheenjohtaja