Kesän kynnyksellä

Kulunut vuosi on ollut meille opettajille todellinen muutosten vuosi. On tapahtunut paljon asioita niin positiivisia, kuin negatiivisiakin.

Kuntavaalit on käyty. OAJ panosti kuntavaaleihin nyt erikoisen voimakkaasti ja syystä. Valtakunnallisesti valtuustoihin valittiin 708 OAJ:n jäsentä. Myös me alueyhdistyksenä olimme mukana kampanjassa ja tulostakin syntyi. Hyvä niin, koska koulutuksen laatu ja pitkälti myös sen määrä on kuntapäättäjien ratkaistavissa. Paikallisten päättäjien käsissä on oman kunnan lasten ja nuorten tulevaisuus. Kunnat vastaavat pääosin myös lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja tätä kautta ne ovat myös vastuussa nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksista.

Nyt on aika vaikuttaa niin paikallisesti, kuin alueellisestikin. Nyt kannattaa rakentaa suhteita uusien kuntapäättäjien kanssa ja ottaa yhteyttä tuleviin sivistyslautakuntiin tai valiokuntiin. Verkostoitumista voitaisiin edistää kutsuvierastilaisuuksilla, yhteistyökahveilla ja säännöllisillä tapaamisilla. Vaikuttamiseen suora henkilökohtainen kontakti tuottaa myös usein hyviä tuloksia.

OAJ kehottaakin kaikkia kuntia laatimaan tavoitteisiin sitouttavan kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman, joka olisi voimassa koko alkavan valtuustokauden. Opettajataustaiset valtuutetut ovat tässä tärkeässä roolissa ja heidän tulisi olla aloitteellisia. Vuorovaikutteisuus ja verkostoituminen ovat nykypäivää ja sillä voi saada oikeita tuloksia aikaiseksi.

Vuosityöaikaa päästään kokeilemaan jo tänä vuonna alueellamme, kun Esedun kanssa tehty sopimus on allekirjoitettu. Kokeilu alkaa 1.8.2017 ja odottelemme mielenkiinnolla sitä miten opettajat suhtautuvat uuteen työaikamalliin ja miten kokeilu ylipäätään edistyy. Uskon, että se antaa mahdollisuuden toteuttaa ammatillinen koulutus reformin tavoitteiden mukaisesti. Tosin reformin toteutumisen uhkana on vielä paljon tummia pilviä, jotka voivat vesittää toteutumisen.

Ammatillisen koulutuksen reformi on puhututtanut ja aiheuttanut voimakasta keskustelua, mutta se on yhteiskunnalle välttämätön. Sen tavoitteet ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistumisesta, osaamisperustaisuudesta, asiakaslähtöisyydestä ja jatko-opintokelpoisuuden säilyttämisestä ovat kannatettavia.

Hallitus on nyt keväällä antanut lakiesityksensä ammatillisen koulutuksen reformista eduskunnalle. OAJ:n tärkein tavoite on kirjattu esitykseen. Opiskelijaa arvioi jatkossakin ensisijaisesti opettaja. Esityksessä turvataan opiskelijalle oikeus tarvitsemaansa opettajan antamaan opetukseen, arviointiin ja opinto-ohjaukseen. Nämä kaikki ovat syrjäytymisen ja keskeyttämisen ehkäisemisen näkökulmasta välttämättömiä ja perusteltuja.

Nuorten syrjäytyminen onkin päivän polttava asia. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle todella paljon. OAJ on esittänyt uudeksi tukimuodoksi tukiopinto-ohjausta. Sillä voitaisiin paremmin varmistaa nuorten siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle, koska nuori voisi saada henkilökohtaista ohjausta ammatillisen oppilaitoksen tai lukion ensimmäisen vuoden loppuun asti. 10-luokat voisivat auttaa myös tässä tilanteessa ja OAJ liittäisikin 10-luokat joko ammatillisten oppilaitosten tai lukioiden yhteyteen. Toivottavasti näitä uusia keinoja mahdollistetaan ja otetaan käyttöön.

Usko siihen, että pystymme tuottamaan koulutettuja ammattinsa osaavia tekijöitä kaikille koulutuksen tasoille. Tarvitaan osaamista tekijästä tohtoriin ja niihin tarpeisiin vain hyvällä ja laadukkaalla koulutuksella on mahdollisuus vastata.

Nyt odottelemme kesää ja ansaittua kesälomaa. Levätkää, virkistäytykää, ladatkaa akkujanne ja muistakaa pitää itsestänne hyvää huolta.

Hyvää kesää!

Ari Lybeck
OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen puheenjohtaja