Puheenjohtajan mietteitä kouluvuoden alussa

 

Kouluvuosi on käynnistynyt osin vanhoin tutuin kuvioin, mutta kuten totuttua, on myös monenlaisia muutoksia tapahtunut ja tapahtumassa laajasti koko koulutusrintamalla. Nämä näkyvät luonnollisesti toiminnassamme täällä Etelä-Savossakin.

Uusi varhaiskasvatuslaki astui syyskuun alussa voimaan. Nyt seurataan sitä, kuinka lain velvoitteet käytännössä toteutuvat.

Peruskoulumaailmassa puhuttaa mm. vuosityöaikakokeilu. Etelä-Savossa ei kokeilukouluja ole. Kokeilut ovat aiheuttaneet vilkasta keskustelua erityisesti sosiaalisessa mediassa. Mielipiteitä on paljon ja varmasti myös hyviä perusteluja niille. Odotetaan nyt kuitenkin kokeilujen tuloksia kaikessa rauhassa ja tehdään sitten päätelmiä tuloksista. Koulujen työrauha ja haasteelliset oppilaat on puhututtanut myös ja aiheesta keskustelu jatkuu varmasti tästä tärkeästä aiheesta.

Lukion rahoitus on puhututtanut jo pitkään. Valtionrahoitus ei vastaa kustannuksia. Lisäleikkauksia ei tule, mutta keskustelua rahoituksen uudistamiseksi tulee jatkaa. Uusi lukiolaki hyväskyttiin kesäkuussa ja nyt lakiin liittyvät asetukset ovat työn alla.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi kaikissa muodoissaan vaikuttaa nyt ammatillisissa oppilaitoksissa. Kaikkien muutosten yksityiskohtaiset vaikutukset eivät vielä edes näy arjessa. Resurssileikkaukset, uusi HOKS menettely ja jatkuva sisäänotto ovat kuitenkin muuttaneet opettajien arkea jo nyt paljon. OAJ:n Amiskierros tapahtumassa Mikkelissä 4.9.2018 nämäkin teemat olivat keskusteluissa mukana.

Ammatillinen koulutus on osaltaan paljon vartijana. Monilla aloilla on nyt havaittu osaajapulaa ja vastuu osaajien kouluttamisesta on ensi sijassa ammatillisilla oppilaitoksilla ja ammattikorkeakouluilla. Oppilaitoksilla on oltava riittävät toiminataedellytykset, jotta osaavaa työvoimaa saadaan sitä tarvitseville aloille ja yrityksille jatkossakin. Maakunnan elinvoimaisuuden ja tulevaisuuden kannalta tämä on erittäin tärkeää.

Ensi keväänä on jälleen eduskuntavaalien aika ja tulevat vaalit ovat luonnollisesti myös koulutusvaalit. Koulutukseen liittyvät teemat tulevat varmasti olemaan vahvasti esillä. Seuraamme eri tasoillaan tarkasti puolueiden ja yksittäisten ehdokkaiden koulutuskannanottoja. Suomalaisen hyvän koulutuksen ja sivistyksen turvaaminen on kriittinen menestystekijämme myös tulevaisuudessa ja kansanedustajat paljon vartijoina tässäkin asiassa. Eduskuntavaaleihin liittyvistä alueellisista tapahtumista tiedotamme keväällä.

Teemme työtämme suurella sydämellä ja voimme olla varmoja, että tällä työllä on kauaskantoinen merkitys. Iloitaan siis onnistumisista ja pidetään huolta itsestämme ja työtovereistamme.

Hyvää syksyä kouluihin ja koteihin

Jorma Flinkman

Puheenjohtaja