Puheenjohtajan mietteitä vuoden alussa

btr

Vuosi vaihtui ja lähes huomaamatta olemme jo ohittaneet tammikuunkin. Uusi vuosi ja kevät lähtivät liikkeelle vauhdilla ja pääosin tutuissa uomissa. Kevättä kohti mennään ja päivän pitenemisen voi jo havaita selvästi.

Vuoden lopussa käytiin työpaikoilla palkankorotuksista järjestelyvaraneuvottelujen merkeissä. Luottamusmiehet ovat saaneet neuvottelut nyt päätöksiin ja osalle opettajia on tullut tai on tulossa korotuksia työnantajan kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Määrät ja kohdennukset vaihtelevat, mutta pitkän nollalinjan jälkeen korotuksia eri muodoissa on nykyisellä sopimuskaudella myös onneksi opettajille saatu.

Paikallisesti ovat luottamusmiehet olleet järjestelyvaraeriä neuvottelemassa. Työhönsä luottamusmiehet tarvitsevat vahvan jäsenistön tuen. Tämä tuki tulee ensi sijassa eri yhdistyksistä. Paikallisyhdistyksillä ja opettajayhdistyksillä on oma roolinsa, mutta entistä enemmän tarvitaan myös työnantajakohtaisia yhdistyksiä, joilla on suora ja toimiva yhteys luottamusmiehiin. Tätä mallia meidän pitää edelleen rakentaa ja vahvistaa. Tulevaisuudessa tullaan entistä enemmän neuvottelemaan monista ja vaikeistakin asioista työnantajan kanssa paikallisesti. Jatkossakin keskustason neuvotteluillakin on toki keskeinen rooli ja työehtosopimukset neuvotellaan Helsingissä. On hienoa, että Etelä-Savossa on käynnissä useampia neuvotteluja työnantajakohtaisten yhdistysten muodostamiseksi. Hyvä niin. 

Opettajan vaalikevät on vilkas. Kuten hyvin tiedämme, ovat eduskuntavaalit huhtikuun alussa. Koulutukseen lupaavat puolueet ja kansanedustajaehdokkaat panostaa. Ollaan nyt tarkkoina oman äänemme antamisessa. Kysellään ja kuunnellaan ehdokkaita ja tehdään sitten vaaliuurnilla viisaita valintoja. Eikä sitten unohdeta meille annettuja lupauksia vaalien jälkeenkään. Tulevan eduskunnan ja hallituksen käsissä on myös koulutuksen tulevaisuus. Vanhoja ei paljon pitäisi muistella, mutta viimeisten hallitusten koulutusta kuristava tie on nyt toivottavasti kuljettu loppuun.

Toiset tärkeät vaalit ovat työpaikkojen luottamusmiesvaalit. Kevään aikana pidetään nämäkin tärkeät vaalit. Elokuussa alkaa monilla työpaikoilla uusi luottamusmieskausi ja hyviä ehdokkaita taas tarvitaan niin pääluottamusmiehiksi, kuin luottamusmiehiksikin. Tehtävä on mielenkiintoinen, mutta toki myös haastava ja vaativa. Tarvitaan kiinnostusta hoitaa isomman porukan yhteisiä asioita Tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja neuvottelutaitoa. Tukena ovat OAJ asiantuntijat valtakunnan ja Etelä-Savon tasolla. Uransa alussa oleville luottamusmiehille on myös OAJ:n toimesta koulutusta, joten uimataitoa opetallaan ennen syvään päähän menoa. Myös moni jo nyt luottamusmiehenä toimiva pohtii halukkuuttaan jatkokaudelle. Toivottavasti moni pätevä konkari asettuu ehdolle. Käykää jäsenet kertomassa nykyiselle luottamusmiehelle, jos toivotte hänen asettuvan ehdolle. Ja etsitään uusia innokkaista ehdokkaita mukaan.   

Tammikuun 24. päivä vietettiin kautta aikojen ensimmäistä maailman koulutuksen päivää. Tämä YK:n yleiskokouksen hyväksymä merkkipäivä kertoo meille, että koulutusta arvostetaan maailmalaajuisesti. Koulutus onkin paras keino edistää rauhaa, tasa-arvoa sekä demokratiaa ja poistaa globaaleja ongelmia laajemminkin.

Pakkanen paukkuu ja lumikerros vain kasvaa. Kevättä kohti kuitenkin mennään ja nautitaan nyt talvesta.  

Hyvää alkanutta kevättä

Jorma Flinkman

Puheenjohtaja