OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys ry

OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistys ry on toiminut vuoden 2011 alusta opettajien aseman, arvostuksen ja tehokkaan edunvalvonnan edistämiseksi alueellaan. Alueyhdistyksen tavoitteena on koota kaikki Etelä-Savon alueen opettajaryhmät yhteiseksi alueelliseksi vaikuttajatahoksi ja tukea sekä kehittää yhteistyötä ja yhteenkuuluvaisuutta eri opettajaryhmien välillä.

Alueyhdistyksen tehtävänä on myös vaikuttaa maakunnalliseen päätöksentekoon, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa

Puheenjohtajan pakinat

Kesälomaa vietellessä                                      12.06.2016

Takanamme on raskas työvuosi. Lisääntynyt työmäärä suhteessa lomautuksen tai irtisanomisen uhkaan ovat vielä lisäksi lisänneet monelle työn raskautta. Säästöpaineet ovat tuoneet haasteita meidän jokaisen elämään.

Näissä säästöpaineissa toimivat tällä hetkellä niin varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus kuin korkeakoulutuskin. Kuka tekee suomen tulevaisuuden? Koulutettu ja ammattinsa osaava tekijä vai päältä katsoja. Tekijöitä meidän tulee tuottaa, kaikille tasoille. Tarvitaan osaamista tekijästä tohtoriin ja niihin tarpeisiin vain hyvällä ja laadukkaalla koulutuksella on mahdollisuus vastata.

Työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa on sovittu työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuodessa osana kilpailukykysopimusta. Osa sopimusmääräyksistä tulee voimaan 1.2.2017 ja osa lukuvuoden 2017 alusta. Opetusalalla lisäys kohdistuu opinto-, suunnittelu- ja muuhun opettajan työhön, joka ei tällä hetkellä ole sopimuksella korvattavaa. Varsinainen opetus ei siis lisääntynyt, eikä myöskään lomia leikattu.

Lue Heikki Sahlmannin teksti OAJ:n sivuilta ”Näin työaika pitenee OAJ:n jäsenillä”
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408914397441&page_name=Nain+tyoaika+pitenee+OAJ+jasenilla

Loma on valtaosalla alkanut ja sen aikana kannattaa ladata akut täyteen. Tulevasana syksynä tarvitaan innovatiisisia ja energisia opettajia aloittamaan taas koulutyö. Levätkää ja ladatkaa akkuja. Toivotan kaikille hyvää ja rentouttavaa kesää.

Ari Lybeck
OAJ:n Etelä-Savon alueyhdistyksen puheenjohtaja